U Autocestama FBiH na kilometar autoputa pet zaposlenih, u Evropi samo dva

Najviša neto plaća isplaćena u Autocestama FBiH lani je bila ona tadašnjeg direktora Adnana Terzića u iznosu od 5.419 KM, a najniža u iznosu od 996 KM. U ovome preduzeću nesrazmjeran je broj zaposlenih – 465, u odnosu na skromnih 91 kilometar autoceste.

“Odnos ukupnog broja zaposlenih i izgrađene i puštene u promet autoceste iznosi 5,1 zaposlenih po kilometru autoceste, dok prosjek evropskih operatora autocesta iznosi 2,2 zaposlena po kilometru autoceste”, konstatuje se u Izvještaju o finansijskoj reviziji za Autoceste FBiH, koji je sačinio Ured za reviziju institucija u FBiH.

Zaposlili blagajnike a dionicu nisu otvorili

Kako su naveli u izvještaju, na dosadašnjoj izgrađenoj dionici autoputa postoji 12 naplatnih mjesta, sa 35 ulaznih traka i 36 izlaznih. Na naplatnom mjestu Zenica sjever, koje sa 31. 12. 2020. nije bilo otvoreno, predviđeno je osam blagajnika i četiri vođe smjene. Budući da dionica tada nije bila otvorena, nakon provedenog konkursa blagajnici su raspoređeni na naplatnim mjestima Zenica jug i Lašva.

“Ističemo da je za 91 kilometar autoceste sa 31. 12. 2020. zaposleno 120 blagajnika i 40 vođa smjene. Prosječan mjesečni trošak po blagajniku iznosi 1.250 KM neto (1.800 KM bruto). Za vođe smjene prosječan mjesečni trošak iznosi 1.600 neto (2.400 bruto). Ukupni trošak za 2020. godinu za 160 zaposlenih na blagajnama autoputa iznosio je 2.568.000 KM neto (3.744.000 KM bruto). Ističemo činjenicu da je sistematizacijom predviđeno ukupno 250 radnih mjesta blagajnika i vođa smjene, a već je popunjeno 160 (dok dužina cijelog koridora V-c iznosi 273 km)”, naglasili su federalni revizori.

Prijem u radni odnos mimo zakona

Konstatirali su da u ovome javnom preduzeću nisu vršili analizu opravdanosti zapošljavanja blagajnika radi naplate cestarine, niti analizu troška, odnosno koristi uvođenja elektronskog sistema naplate radi smanjivanja rastućih troškova poslovanja.

Također, prijem u radni odnos nije vršen u skladu sa Zakonom o radu, koji nalaže obavezno provođenje procedure javnog oglašavanja, te su u Autocestama tokom 2020. godine primjenjivali izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Klix.ba