Na 12. sjednici Gradskog vijeća Zenica izabrano novo rukovdstvo i usvojena većina tačaka dnevnog reda

Jučer je održana 12. sjednica Gradskog vijeća Zenica.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, vijećnici su izabrali novo rukovodstvo.

Za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zenica izabran je Mirza Husetić, dosadašnji zamjenik, dok je za novog zamjenika izabran Semir Huseinović.

Zbog ostavke jednog od članova Radnog predsjedništva Mahdija Alića, izabran je i jedan član Radnog predsjedništva i to vijećnik Elvis Alijagić.

Gradsko vijeće Zenica podržalo je Zaključak o davanju prethodne saglasnosti na mogućnost dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na teritoriji Grada Zenica.

Saglasnost se odnosi na eksploataciona polja definisana Studijom o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije na eksploataciju uglja RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica.

Radi se o eksploatacionom polju „Stara jama – Siđe“ ukupne površine 1.355 ha te eksploatacionom polju „Raspotočje – Drivuša“ ukupne površine 2.225 ha.

Koncesija se dodjeljuje na period od 10 (deset) godina.

U prvom dijelu sjednice vijećnici su podržali Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Nemila“ uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar Nemila“, kao i Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Mokušnice“ uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Mokušnice“.

Vijeće je bez rasprave prihvatilo Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Gender akcionog plana Grada Zenica za period 2021.-2024. godine.

Na sjednici je razmatran i Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u „Omladinskom naselju Nemila“.

„S obzirom da je i Nemila dio Zenice, intencija Gradske uprave na čelu sa mnom je da i na tom području privučemo investitore. Na tome kontinuirano radi Služba za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica. Jedna respektabilna kompanija obratila nam se pismom namjere za kupovinu zemljišta u „Omladinskom naselju Nemila“, radi izgradnje proizvodnih objekata. Prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinske struke početna prodajna cijena nekretnina koje se nalaze u sastavu Omladinskog naselja iznosi 2.160.650,00 KM“, kazao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

U svom izlaganju gradonačelnik je dodao: „Želimo obezbijediti nova radna mjesta. Podsjetit ću da u Poslovnoj zoni Zenica 1 broj zaposlenih premašuje broj zaposlenih u kompaniji ArcelorMittal Zenica. Također, u ovoj zoni djeluje 108 privrednih subjekata“.

Nakon izjašnjavanja vijećnika usvojen je Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u „Omladinskom naselju Nemila“.

U sklopu ove tačke prihvaćen je zaključak da se 50 posto sredstava od ukupne cijene za koju bude prodato gradsko građevinsko zemljište u „Omladinskom naselju Nemila“ usmjeri za realizaciju projekata mjesnih zajednica Nemilskog sliva.

Javna prodaja gradskog građevinskog zemljišta koje se nalazi u „Omladinskom naselju Nemila“ sprovest će se putem Javnog konkursa.

Usvojeni su Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradskog pravobranilaštva Zenica te Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u Radnoj zoni „Zenica 1“ radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata.

Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica za 2020. godinu nije dobio potreban broj glasova za usvajanje.

Prihvaćen je Program organizovanja sezone grijanja 2021./2022. godina.

Shodno Programu sezona grijanja 2021./2022. godina planira se od 01.10.2021. godine do 01.05.2022. godine.

Vijećnici su se izjasnili o Informaciji koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dostavilo Gradu Zenica povodom poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti u vezi sa Izvještajem o finansijskoj reviziji JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica za 2019. godinu, koji je sačinjen od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.