Sjednica Gradskog vijeća Zenica: Izmjene regulacionih planova Nemila i Mokušnice

Gradsko vijeće Zenica je na današnjoj sjednici usvojilo izmjene i dopune Regulacionog plana Centar Nemila i izmjene i dopune Regulacionog plana Mokušnice, oba po skraćenom postupku.

Prvobitno predloženi dnevni red proširen je sa više dopunskih tačaka, među kojima je i izjašnjavanje Vijeća povodom akta MUP-a ZDK oko finansijskog stanja u Javnoj ustanovi Apoteke Zenica.

Veća rasprava vođena je povodom Prijedloga Zaključka o davanju prethodne saglasnosti na mogućnost dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine uglja na teritoriji Grada Zenica.

Suština je, da Rudnik Zenica, na osnovu Zakona o koncesijama, otpočne sa plaćanjem koncesione naknade, kao što to odranije čini Rudnik Kakanj prema matičnoj općini.

Prihvaćen je i zaključak vijećnika Šerifa Patkovića prema kojem će resorna gradska služba za urbanizam biti u obavezi pratiti aktivnost vezanu za obaveze investitora prilikom građenja na područjima koja su sastavni dio ekploatacionih polja Rudnika.

Prihvaćen je prijedlog Komisije za izbor i imenovanja o predsjedavajućem i članovima Radnog predsjedništva Vijeća, pri čemu je na poziciju predsjedavajućeg potvrđeno imenovanje Mirze Husetića.

Vijećnici su podržali Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Omladinskom naselju Nemila, čija je vrijednost prema procjeni sudskog vještaka oko 2 miliona i 100 hiljada maraka.

Pismo namjere poslala je „Zenička industrija mlijeka“, ali će se putem procedure javnog oglašavanja moći prijaviti i drugi zainteresovani investitori.

Zaključkom Nermina Mehića, kojeg je Vijeće podržalo, predviđeno je da polovina sredstava ostvarena u prodajnom postupku, bude usmjerena u finansiranje projekata od značaja za šire nemilsko područje.

U prvom dijelu sjednice usvojen je i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Gender akcionog plana Grada Zenica za period 2021-2024. godina, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradskog pravobranilaštva.Š.B.)