U prostorijama Centra za mlade održava se zagovaračko-dramska edukacija

U prostorijama Centra za mlade danas se održava zagovaračko-dramska edukacija u organizaciji Alteatra.

Edukacija spaja zagovaračku inicijativu sa dramskim i teatarskim alatima kako bi se mlade osobe obučile za pokretanje promjena u svojim zajednicama.

„Mi ćemo kroz teatar kao nekonvencionalan način pokazati i naučiti da aktivno djelujemo u lokalnoj zajednici, upoznat ćemo se sa aktivizmom, razviti kritičko mišljanje i na kraju pokrenuti neku inicijativu podržanu od strane Teatra kako bismo djelovali pozitivno u svojoj lokalnoj zajednici“, ističe Amrudin Ćatić, PR menadžer Omladinskog udruženja Reaktiv.

Edukacija će trajati dva dana a voditelji edukacije su omladinski aktivisti i profesionalni glumci.

„Svi učesnici su mlade osobe koje su izrazile želju da prisustvuju edukaciji, djelovalo im je zanimljivo a nije bilo nikakvih ograničenja prilikom prijave na istu tako da smo zadovoljni posjećenosti ovoj edukaciji“, dodaje Amrudin.

Prema riječima Adnana Gore, mladoga glumca i jednog od voditelja edukacije, projekat je započeo sa predstavom „Hoćemo li više“ i nastavlja se u vidu ovih edukacija održanih u osam gradova a Zenica je deveti grad u kojem se obavlja.

Polaznici će predstaviti probleme svoje lokalne zajednice, te pokušati poduzeti daljne korake kako bi napravili promjenu i budućim generacijama dali dobar primjer aktivnog učestvovanja u mijenjanju lošega u svojoj lokalnoj zajednici.

„Trudit ćemo se da sve te gradove u kojima smo radili okupimo nekada u budućnosti i da napravimo s njima performans ili neku zajedničku izvedbu, da li će to biti predstava ili nešto drugo za sada ne znamo“, završava Adnan Goro, glumac na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.(B.M.)