Započela sanacija puta u naselju Dolipolje

Nakon provedenog javnog postupka, preduzeće „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko započelo je realizaciju projekta „Sanacija puta u naselju Dolipolje“, mjesna zajednica Lašva.

Ugovorenim radovima planirana je sanacija i asfaltiranje dionice puta od mosta preko rijeke Bosne do mjesnog mekteba, u dužini od 680 metara.

Realizacija ovog projekta mnogo će značiti za stanovnike ovog dijela Mjesne zajednice Lašva, koji su godinama čekali na sanaciju ovog puta.

Vrijednost radova iznosa 80.262 KM, a koji se za sada izvode prema planiranoj dinamici.