“Mali ljudi velikog srca”: Proširiti listu dijagnoza za refundaciju troškova liječenja u inostranstvu

Udruženje „Mali ljudi velikog srca“ sljedeće sedmice očekuju  odgovor na dopis koji su uputili početkom juna Federalnom parlamentu da se definišu uslovi i proširi lista dijagnoza za liječenje u inostranstvu, a za koje se može odobriti refundiranje troškova putem Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.

U dopisu je  precizirano sve što bi olakšalo pacijentima adekvatno liječenje i moguće ozdravljenje.

Da bi dijagnoza dospjela na listu za nju mora postojati precizna dokumentacija o broju oboljelih  iz svih kliničkih centara u Federaciji BiH, kažu u Udruženju, te bi na osnovu brojnosti oboljelih formirali, odnosno, širili listu dijagnoza za liječenje u inostranstvu. Napominju u Udruženju, da  bi novina bila i da se liječenje uz refundaciju omogući svim starosnim kategorijama što do sada nije bio slučaj.

„Operativni zahvat na grlu nedavno je obavio jedan naš sugrađanin u kliničkom centru u Novom Sadu. Na istom kliničkom centru u skoro vrijeme obaviće operaciju  još jedan naš sugrađanin, a 12-godišnja djevojčica iz Kaknja juče je u Istambulu  operisala deformisani kuk“, kaže Alen Kučuković, predsjednik Udruženja „Mali  ljudi velikog srca“

Odredba o refundiranju liječenja određenih oboljenja u inostranstvu značila bi za mnoge doslovno duži život.(Z.R.)