ZENICA: Održan sastanak predstavnika pravosudnih institucija sa predstavnicima USAID-a

U prostorijama Kantonalnog suda u Zenici, jučer je održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Kantonalnog suda u Zenici, Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, te predstavnici USAID-a.

 

Ispred Kantonalnog suda u Zenici, učešće su uzeli: Snježana Čolaković, predsjednica Suda i Nermin Tešnjak, predsjednik Krivičnog odjeljenja.

Ispred Općinskog suda u Zenici: Dženana Brković, predsjednica Suda i Sabrija Agić, predsjednik Krivičnog odjeljenja.

Ispred Kantonalnog tužilaštva sastanku su prisustvovali: Redžo Delić, zamjenik glavne kantonalne tužiteljice i Ermin Imamović, šef Odsjeka za korupciju.

Ispred USAID-ove Misije u BiH: Piter Kroning, direktor Odjela za demokratiju i Jasna Kilalić, zamjenica direktora Odjela za demokratiju.

USAID-ov projekat Pravosuđe protiv korupcije u BiH: Biljana Potparić-Lipa, direktorica Projekta i Sanela Paripović, rukovoditeljica Komponente 1.

Na sastanku se razgovaralo na teme:

–  Razvoja prakse održavanja među-institucionalnih sastanaka o organizacionim pitanjima- potrebe, izazovi i mogućnosti unapređenja efikasnosti postupanja u vezi sa podnošenjem tužilačkih akata sudu i organizacije suđenja;

–  Informacija USAID-ovog projekta o ključnim aktivnostima podrške pravosudnim institucijama;

–  Stavovi pravosudnih institucija u vezi sa provedenim aktivnostima i

–  Potrebe pravosudnih institucija u svrhu unapređenja rezultata rada u predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala i najsloženijih oblika privrednog kriminala.

Svi učesnici sastanka saglasno su istakli da je korupcija i dalje jedan od najvećih izazova u Bosni i Hercegovini, da odgovor pravosuđa na korupciju, posebno u slučajevima „visoke korupcije i organizovanog kriminala“, nije na zadovoljavajućem nivou.

Jednoglasno je zaključeno da se na predmetima organizovanog kriminala i korupcije mora efikasno raditi, da se u tim predmetima obavezno održavaju predstatusne konferencije.

Kantonalni sud u Zenici je preuzeo obavezu da do narednog sastanka sačini analizu kaznene politike za predmete organizovanog kriminala i korupcije (za sve prvostepene i drugostepene predmete), koji su okončani u 2020. i 2021. godini. (Š. B.)