Završnaj faza projekta za socijalno uključivanje u BiH „Zastani i poslušaj“

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini zajedno sa organizacijom Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju, pod pokroviteljstvom Evropske unije i UNICEF-A, nalaze se u završnoj fazi implementacije projekta za socijalno uključivanje u BiH „Zastani i poslušaj“.

Projekat pod sloganom „Zastani i poslušaj“ ima za cilj da djecu i mlade, kao najranjiviju populaciju stanovništva, zajedno udruži u borbi  za svoje socijalne  interese i potrebe, te da isti dobiju mogućnost i sredstva za dostojanstven život.

„Projekat je imao četiri komponente, budući da se bliži kraju sve je urađeno, a što se tiče zacrtanih ciljeva i tu su postignuti rezultati, ali je poenta da se sa tim stvarima dalje proba nešto uraditi kada se završi projekat“, ističe Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH.

Jedna od značajnih komponenti jeste izgradnja kapaciteta za članice Koalicije marginalizovanih grupa KOMA koje su sudjelovale i razmjenjivale znanje na treninzima, radionicama, okruglim stolovima, ali i promocija projekta putem javnosti. Jedan od rezultata jeste i nastanak dokumentarnog filma „Zastani i poslušaj“, u kojem su aktivno učestvovale ugrožene grupe.

„To je priča o šest divnih mladih ljudi, o njihovom životu, problemima sa kojima se suočavaju. Uglavnom, najgore prolaze u ovim kategorijama osobe sa invaliditetom, ali film priča priču na drugačiji način, bez imalo patetike“, navodi direktorica.

Neophodno je i razvijati svijest javnosti da upravo socijalno isključene osobe trebaju biti glavni sudionici u rješavanju problema socijalne isključenosti u bh. društvu. Prema riječima sagovornice poenta je da se ide ka društvu jednakih mogućnosti i socijalnoj pravdi, te shvatanju da je ta borba zajednička.

Svi materijali i sve što se radilo dostupno je na YouTube kanalu a isti su prilagođeni ugroženim kategorijama; slijepim, slabovidnim, nijemim osobama na način da bi to njima bilo dostupno.(B.M.)