prim.dr. Halima Hadžikapetanović: Pandemija korona virusa uticala je na život svakog pojedinca

Pandemija korona virusa uticala je na život svakog pojedinca u svijetu pa tako i u Bosni i Hercegovini.

Osim velikih posljedica na zdravstveni i ekonomski sistem pandemija je ostavila i značajne posljedice na mentalno zdravlje mnogih ljudi. Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Zenica ni tada, u doba lockdown-a, nije zatvorio svoja vrata. „Od početka pandemije do danas nismo prestajali sa radom, uvažavali smo potrebe naših klijenata ali i svih građana Zenice. Ko je htio i morao doći u naš Centar, bio je primljen i pomogli smo koliko smo mogli. Ponosna sam na kompletan tim ljudi koji ovdje radi, jer u doba pandemije nama se pružila prilika da radimo timski, multidisciplinarno i odgovorno kako smo i navikli od osnivanja ovog Centra i vjerujem da smo uspjeli u tome“, kaže prim.dr.med.sci. Halima Hadžikapetanović.

Pandemija je jako uticala na mentalno zdravlje našeg stanovništva jer, moramo biti svjesni da je izloženost posebno bosanskohercegovačkih građana kriznim situacijama dugi vremenski period prisutna. Brojne stresne situacije redale su se jedna za drugom a pandemija je donijela sa sobom dosta nepoznatog i bolnog poput gubitka voljenih. Ovaj centar dnevno posjeti i zatraži pomoć između 80 i 100 pacijenata. “Kada se spomene mentalno zdravlje obično se misli na psihijatre tj. psihologe što je definitivno zabluda. Svaki član našeg tima je dovoljno educiran i zna da pruži podršku i pomoć i ponekad osoba u stanju potrebe i ne dođe do psihijatra”, priča nam doktorica. “Zastupam pristup susreta doktora i osobe koja je u potrebi. Bez terapijskog tretmana i rada na sebi nema efekta. Upotreba antidepresiva i sedativa stabilizuje simptome ali suštinu ne rješava. Najvažniji je bliski kontakt i izbor osobe da radi na sebi. Molim naše građane da znaju da možemo jedino živjeti ovdje i sada. Prošlost je iza nas i tu ništa ne možemo promijeniti ali možemo puno naučiti. Često se pitamo da li smo mogli uraditi nešto drugačije? Da smo mogli, uradili bismo to sigurno. Budućnost će doći ali kakva, ne znamo, ali trenutak i izbor da radimo na sebi ne treba niko da nam oduzme”, kazala je na kraju prim.dr. med.sci. Halima Hadžikapetanović, načelnica Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Zenica. (B.D.)