Vlada FBiH dala saglasnost na zajam za projekat Plava voda

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalna vlada je Fondu za zaštitu okoliša FBiH dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekat ”lzgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” s Razvojnom bankom Vijeća Evrope-CEB.

Ovaj Fond je zadužen da od ukupnog zajma CEB-a od 11.000.000 eura, učestvuje u otplati sa iznosom od 25  posto ili 2.750.000 eura, plus pripadajući troškovi kamata i ostalih naknada, obračunatih na 25 posto učešća Fonda u intervalu od 20 godina, uz petogodišnji grace period.

Kako je obrazloženo, Vlada je 2013. godine utvrdila javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda”, a 2020. se obratila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša urgencijom za donošenje odluke o učešću Fonda u otplati zajma CEB-a. (Š.B.)