JU “Dom zdravlja” Zenica domaćin i organizator radionice o palijativnoj njezi

Javna ustanova Dom zdravlja kao dio Imphact projekta organizuje dvodnevnu radionicu na temu poboljšanja kvaliteta palijativne njege u našoj državi.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete i dostupnosti palijativne zdravstvene njege u prekograničnim područjima a vodeći partneri osim domova zdravlja iz Metkovića, Ljubuškog i Podgorice je i Dom zdravlja Zenica. Tokom dvodnevne radionice partneri u projektu kao i eminentni stručnjaci iz ove oblasti obzirom na bogato iskustvo u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite razmijenit će iskustva te govoriti o poboljšanju ovih usluga. – Glavni cilj projekta je poboljšati uslugu palijativne njege u regiji. Poboljšanje usluge palijativne njege postići će se ciljanim ulaganjem u novu opremu, uspostavom novih usluga (mobilni palijativni tim), razvojem procedura, alata i smjernica potrebnih za unapređenje usluga u regiji, izradom e-platforme za podizanje svijesti građana o palijativnoj njezi te implementacijom nacionalnih i međunarodnih zdravstvenih standarda. Navedene aktivnosti poboljšati će kvalitetu usluga, sadržaja i vještina zdravstvenih radnika u javnom zdravstvenom sektoru koje će biti od važnosti za najugroženije skupine u društvu. Zajednički ciljevi ostvariti će se prekograničnom saradnjom tri susjedne zemlje koje dijele isti problem – nedovoljno razvijenu uslugu palijativne njege, kazali su, između ostalog, učesnici današnje radionice.

Učesnici očekuju kako bi glavni rezultat projekta trebala biti poboljšana usluga palijativne njege za stanovništvo u regiji. Ostali rezultati projekta su: razvijena zajednička e-platforma s virtualnim doktorom, četiri specijalizirana edukativna treninga o palijativnoj njezi, poboljšana usluga dijagnostike u dva doma zdravlja te specijalizirani trening za korištenje nove medicinske opreme (organiziran i proveden za 40 doktora i medicinskih sestara). „Za sada se usluge palijativne njege u Domu zdravlja pružaju na nivou timova porodične medicine. Nastojat ćemo u budućnosti unaprijediti palijativnu njegu u smislu da pacijenti koji su u termalnoj fazi bolesti imaju što bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Uskoro planiramo oformiti i posebnu Službu za palijativnu njegu sa kadrom koji će biti educiran i opremom koju ćemo dobiti kroz ovaj projekat a sve u cilju pružanja što bolje i kvalitetnije usluge“, kazala je doktorica Mersija Kasumović, direktorica Javne ustanove Dom zdravlja Zenica.

Mersija Kasumović, direktorica JU “Dom zdravlja”

Ukupna vrijednost projekta je oko milion i 760 hiljada konvertibilnih maraka a projekat je sufinansiran fondovima Evropske unije. (B.D.)