Općinski sud Zenica: Sedmica sudske nagodbe

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.  

Sedmica sudske nagodbe u Općinskom sudu Zenica provodi se od 7. do 18. juna.

„Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke“, izjavio je za RTV Zenica Naiče Arnaut,službenik Suda.

Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda. Općinski sud Zenice uputio je VSTV-u Plan za cijelu godinu, kada su u pitanju sudske nagodbe.

Općinski su Zenica pozvao je sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u narednih desetak dana pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. (Š.B.)