Uskoro sanacija oštećenja kolovoza na kružnom toku kod Doma armije

Uskoro bi trebali započeti radovi na trajnoj sanaciji oštećenja kolovoza na kružnom toku na glavnoj gradskoj magistrali kod zgrade Doma armije, potvrdio je u izjavi za RTV Zenica, Emir Pašalić, direktor Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zenica.

U drugoj polovini prošle godine zabilježeni su slučajevi pucanja vodovodnih cijevi na dva kružna toka na GGM-u, na skretanju u ulicu Štrosmajerova i kod Doma armije.

Pašalić podsjeća da je prilikom radova na GGM-u položena glavna magistralna linija od modularnog liva i veze koje su napravljene sa ulicom Štorosmajerova i ulivom Armije BiH bile su od cijevi lošeg kvaliteta.

„Sanacija oštećenja na prvom, kod bivše apoteke Igasa je mislim kvalitetno urađena, osim kocki koje su unutar kružnog toka i bit će postavljene u nastavku godine“, ukazao je Pašalić.

Emir Pašalić, direktor JP “ViK” Zenica

-Drugo pucanje cijevi, na kružnom toku kod Doma armije dogodilo se krajem jeseni, na samom kraju rada asfaltnih baza, kada nije bilo moguće zamijeniti vodovodnu liniju.

-Pošto se u kružnim tokovima radi o posebnim vrstama asfalta u toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova koji će po posebnim uslovima izvesti asfaltiranje.

„VIK je spreman odmah da izvrši zamjenu dijela vodovodne linije, a čim se okonča tenderski postupak izvršit će se sanacija asfalta na oštećenom dijelu kružnog toka“, kazao je direktor Pašalić,te očekuje da će se sanacija obaviti u narednih mjesec dana. (Š.B.)