HADŽ 2021: Da li će se muslimani iz Zenice spremati za petu islamsku dužnost?

Zbog situacije sa koronavirusom, te svih mjera koje se širom svijeta uvode, nadležne institucije Kraljevine Saudijske Arabije još uvijek nisu poslale zvanična uputstva za organizaciju ovogodišnjeg hadža, pete islamske dužnosti za muslimane. Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini postupa shodno naredbama Ministarstva za hadž Kraljevine Saudijske Arabije, koje se odnose i na sve države u svijetu.

„Ovo ministarstvo, Ministarstvo za hadž i umru do danas još nije zvanično saopćilo bilo kakvu odluku o načinu održavanja ovogodišnjeg hadža“, kazao nam je Sadžid Ramić, rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta IZ BiH.

Sadžid Ramić

Javnosti je moguće predstaviti vrlo detaljne preporuke saudijskog Ministarstva zdravlja, koje je uz Ministarstvo za hadž i umru, važan faktor u realizaciji ovogodišnjeg hadža.

„Preporuke koje je dalo Ministarstvo zdravlja Saudijske Arabije su obavezujuće i za Ministarstvo hadža i generalno i u tom smislu, Ministarstvo hadža će se uklapati tj. prilagođavati u skladu sa preporukma a i organizacijom ovogodišnjeg hadža“, istakao je Ramić.

Potvrđeno je još jednom da bilo kojih detaljnih informacija o organizaciji ovogodišnjeg hadža nema.

„Ove godine informaciju, da li će biti hadža još nemamo, ako ga bude, u kojoj formi, na koji način, kako će biti organiziran, nemamo informaciju, tj. insktrukciju od ministarstva za hadž i umru i u tom smislu ne možemo ni mi izlaziti sa bilo kakvim zvaničnim informacijama“, rekao je rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta IZ BiH, Sadžid Ramić.

Prema ovim preporukama, za ovu godinu je predviđen broj hadžija od 60.000, uz mogućnost naknadnog preispitivanja ove brojke, u skladu s lokalnim i epidemiološkim prilikama u svijetu. (A. A.)