FBiH: Novčane boračke naknade i putem pošte

Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je saopćeno da je potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo o postupku isplata novčanih naknada korisnicima prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, u skladu s federalnim propisima.

Time je data mogućnost izbora korisnicima branilačko-invalidskih naknada da iste primaju na adresu putem BH Pošte ili, kao i do sada, na račune u bankama.

“Razlog za ovakvu poslovnu saradnju je velik broj molbi i upita korisnika koji su željeli da naknade na njihove adrese dostavljaju poštari putem JP BH Pošta. Imajući u vidu da je među korisnicima veliki broj starijih ljudi, bolesnih, teško pokretnih, odnosno onih koji nisu u mogućnosti odlaziti u banke i čekati u redovima kako bi preuzeli svoje naknade, Ministarstvo se odmah uključilo u rješavanje ovog pitanja”, rekao je pomoćnik ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Mirza Terzo. (Š. B.)