Obavijest o pristupanju izradi Regulacionog plana „Centar I“

FOTO: Zenicainfo.ba

Gradsko vijeće Zenica na 9. sjednici održanoj dana 29.04.2021.godine, donijelo je Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Centar I“.

U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju navedenog planskog dokumenta, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, obavještavaju se sva pravna i fizička lica, javna preduzeća, institucije, ustanove, nevladine organizacije, vjerske zajednice i drugi zainteresirani subjekti da su od 30. aprila 2021. godine otpočete aktivnosti na izradi Regulacionog plana”Centar I”, prema Programu uključivanja javnosti u svim fazama pripreme i izrade Plana, kao „Prvi kontakt s javnošću“.

Radi što kvalitetnije pripreme i izrade ovog planskog dokumenta svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije  u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam Grada Zenica, sa naznakom Regulacioni plan “Centar I” ili na e-mail: vesna.horic@zenica.ba najkasnije do 18. maja 2021. godine.

RP Centar 1 Granica obuhvata plana