Novi projekti Centra ženskih prava Zenica

„Širenje pristupa pravdi i ženskim pravima kroz parapravnu podršku u zajednici“ naziv je projekta, čiju je realizaciju započeo u ovoj godini Centar ženskih prava Zenica u saradnji sa Udruženje žena „Romkinja“  iz Bijeljine i uz podršku Evropske unije.

„Kroz aktivnosti ovog projekta, čija će implementacija trajati dvije godine, cilj nam je na prostoru BiH identifikovati, osnažiti i obučiti 50 braniteljica ženskih ljudskih prava i 20 predstavnica mikrolokalnih zajednica, koje su prepoznate kao osobe, akoje mogu pružati parapravnu pomoć u situacijama kada je ranjive grupe trebaju“, navodi Duška Andrić iz Centra ženskih prava Zenica.

– Nakon obuke braniteljice ženskih ljudskih prava će steći vještine i biti obučene za pružanje parapravne pomoći, a njihovim djelovanjem na terenu uspostavit ćemo na prostoru BiH aktivnu mrežu ovih aktivistica, koje će biti ohrabrene da preuzmu uticajniju ulogu u dijalogu sa donosiocima odluka i pružateljima usluga u sistemu zaštite od nasilja, pojašnjavaju u Centru ženskih prava.

Javni poziv za već pomenutu obuku braniteljica ženskih prava okončan je ovih dana i sada je u toku selekcija budućih polaznika obuke, koja bi, kako je predviđeno trebala početi u junu i trajati po fazama u narednih pola godine, poslije čega će kroz njihovo djelovanje početi i izgrdanja mreže za pružanje parapravne pomoći.

Sve ovo je početak stvaranja infrastrukture, koja će pratiti implementaciju insitituta osobe od povjerenja.(V.J.)