Asfaltiranje puta u Palinovićima

U Mjesnoj zajednici Perin Han u toku su pripremni radovi na asfaltiranju makadamskog puta za selo Palinovići.

Planirana je sanacija i asfaltiranje makadamskog dijela puta u dužini 1315 metara, prosječne širine 3,50 metara.

Projekat je vrijedan 167.590,80 KM sa PDV-om, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijeđena su u Budžetu Grada Zenica.

U subotu, 23. aprila ove godine, operativa firme „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko asfaltirat će jedan dio ugovorene dionice.