Studenti Medicinskog fakulteta od početka pandemije nisu imali praktičnu nastavu

Pandemija COVID-a 19 ostavlja značajane posljedice na obrazovni sistem, a posebno na studente, za čije je obrazovanje neophodna praktična nastava, kao što je slučaj sa studentima Medicinskog fakulteta u Zenici, koji redovnu praktičnu nastavu, koja se obavlja u Kantonalnoj bolnici Zenica nisu imali od početka pandemije.

„Dosada su od početka pandemije naši studenti nažalost u velikoj mjeri bili uskraćeni za praktičnu nastavu, jer je ona neizvodiva putem online platformi, ali smo nadoknadu ipak uspjeli organizovati u dva navrata i to krajem ljetnog semestra lani i zimskog ovogodišnjeg semestra, ali nažalost ove vježbe zaustavljene su zbog pogoršanja epidemiološke situacije“, navodi docent doktor Adnan Mujezinović, prodekan za nastavu i studentska pitanja Medicinskog fakulteta u Zenici.

Adnan Mujezinović, prodekan za nastavu i studentska pitanja Medicinskog fakulteta u Zenici

Ulazak studenata u Bolnicu rizik je ne samo za studente i njihove porodice, nego i za pacijente u ovoj zdravstvenoj ustanovi, jer bi na sedmičnoj osnovi preko 300 studenta  trebalo imati praktičnu bolničku nastavu, dok je s druge strane obrazovanje budućih ljekara, bez kontakta sa pacijentima, rizik ubuduće za kompletno društvo.

„Ipak se nadam da ćemo sa smirenjem epidemiološke situacije već u maju uspjeti organizovati dio praktične nastave, koja će biti definitivno nadoknađena, pa makar i tokom ljeta“, napominje prodekan Mujezinović.

„Mi smo već Ministarstvu zdravstva ZDK kao i Ministarstvu obrazovanja uputili zahtjev da nam obezbijede vakcinaciju, jer mislimo da bi nam to bila jedna stepenica više ka Bolnici u kojoj bi onda mogli obavljati praktičnu nastavu“, navodi Miran Hedžić, predsjednik Asocijacije studenata zeničkog Medicinskog fakulteta. (V.J.)

Miran Hedžić, predsjednik Asocijacije studenata zeničkog Medicinskog fakulteta