Studenti Mašinskog fakulteta posjetili Agenciju ZEDA

Danas su  Agenciju ZEDA posjetili student prve godine Mašinskog fakulteta UNZE  – odsjek Dizajn i tehnologije u drvopreradi kako bi se upoznali sa  radom Laboratorije LIND, jedine akreditovane laboratorije za ispitivanje sigurnosti proizvoda – namještaja i  opreme za dječija igrališta.

Ovom prilikom studenti su upoznati sa radom Laboratorije ali i drugih segmenata djelovanja Agencije ZEDA.

U bliskoj budućnosti su planirane i ponovne posjete studenata  u cilju realizacije prakse u Laboratoriji LIND kao i dogovori o pisanju seminarskih radova.