2. april obilježava se kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Zbog prirode nastanka i manifestacije, autizam je vrlo složen zdravstveni poremećaj. Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja.

Zeničko Udruženje „Svijet u slikama“ godinama obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu“, ukazujući na potrebu veće pažnje društva i institucionalne podrške ovoj populaciji.

„Nažalost, stanje se nije značajnije popravilo, ali mi nastavljamo sa aktivnostima čiji je cilj pomoć svim osobama sa posebnom potrebama, a prije svega sa simptomima autizma“, ističe Džermanina Mešić, predsjednica Udruženja.

Džermanina Mešić, predsjednica Udruženja “Svijet u slikama”

– Osobe sa autizmom su i dalje marginalizirane, kaže Mešić, podsjetivši da ni inkluzija nije donijela željene rezultate, zbog nedovoljno educiranog osoblja.

Sam naziv našeg Udruženja „Svijet u slikama“ ukazuje da osobe sa autizmom participiraju okolinu putem slika i takođe je to njihov način komunikacije, ukazuje naša sagovornica.

Prvi znaci autizma se vide još tokom ranog djetinjstva, a prepoznaju se u prve tri godine djetetovog života. Iako nema službenih podataka koliko je djece s autizmom u Bosni i Hercegovini, pretpostavlja se da ih je više hiljada. (Š.B.)