Učenici 3. razreda Prve gimnazije u okviru projekta “Građanin” realizuje problematiku za osobe sa invaliditetom

Kao i svake godine u sklopu predmeta Demokratija i ljudska prava, realizuje se projekt „Građanin“, gdje svaki od razreda ima zadatak da identificira neki od problema u našoj zajednici, za koji smatraju da se treba prioritetno rješavati.

Učenici III-3 Prve gimnazije uočili su dva problema, neprihvatljiva za 21.stoljeće, te su pozvali nadležne da hitno reaguju.

„Prvi od uočenih problema jeste neprilagođenost javnih ustanova, prije svega srednjih škola, gdje nije omogućen adekvatan pristup osobama sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju. Tokom istraživanja učenici III-3 Prve gimnazije u Zenici došli su do podataka da samo dvije srednje škole na području Zenice ispunjavaju te uslove, dok ništa nije bolje ni kada se govori o osnovnim školama, čime je osobama sa invaliditetom praktično uskraćeno pravo da se nastave školovati po vlastitom izboru. Ovaj problem je ujedno i veliki teret pogotovo učenicima sa invaliditetom, čiji slobodni izbor škole, naročito srednje, ostaje ograničen i sužen na samo dvije škole sa pristupnom rampom, čak iako niti jedna od te dvije nije bila slobodni izbor i želja istih. Učenici sa invaliditetom, dakle, bivaju primorani da upišu jednu od škola sa pristupnom rampom, bio to lični izbor srednje škole ili ne“, kaže Vildana Husejinović, učenica III-3 Prve Gimnazije.

Drugi uočeni problem, koji nije ništa manje bitan, jeste neprilagođenost javnog prijevoza osobama sa invaliditetom.

„Mnoge linije nemaju pristup osobama u kolicima, a čak i one koje imaju, često nisu u funkciji, ili se autobusi zaustave podalje od pločnika, te time otežavaju ulazak u prevozno sredstvo osobi sa invaliditetom. Prijedlog učenika III-3 Prve gimnazije nadležnim vlastima jeste hitno uklanjanje arhitektonskih barijera, uređenje adekvatnih prilaza svim javnim ustanovama, te prilagođavanje javnog prevoza. Na taj način osobama sa invaliditetom konačno bi se osigurao okoliš bez barijera gdje bi se svi oni osjećali sigurno, slobodno i ugodno. Naš cilj je osigurati osobama sa invaliditetom okoliš bez barijera, a ovaj problem tiče se svih nas, od građana, pa do vlasti“, naglasila je Sarah Kobić, učenica III-3 Prve Gimnazije.

Učenici ujedno smatraju da se lokalna i kantonalna vlast trebaju uključiti i hitno riješiti ovaj problem. (R. Š.)