U FBiH za 2021. ukupna planirana proizvodnja električne energije 8.698 GWh

FOTO: biznis.ba

Vlada FBiH je usvojila Bilans energetskih potreba Federacije BiH za 2021. godinu, u kojem je ocijenjeno da planirane količine četiri energenta osiguravaju preduslove za stabilno snabdijevanje Federacije BiH u 2021. godini.

Bilansom planirana proizvodnja uglja za 2021. godinu iznosi 7.226.180 tona, a planirana potrošnja 6.981.455 tona. Od toga se na termoelektrane odnosi 5.413.000 tona, za industrijske potrošače 907.580 tona, te za ostale potrošače 660.875 tona. Ako na ovu potrošnju dodamo planiranih 242.000 tona za izvoz, tada ukupna planirana prodaja iznosi 7.223.455 tona uglja.

Za 2021. godinu je planirana ukupna proizvodnja električne energije od 8.698 GWh, a potrošnja od 6.971 GWh. Predviđeno je da snabdijevanje bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom na tržištu električne energije s planiranim bilansnim viškom od 714 GWh.

Kada je riječ o naftnim derivatima, Bilansom je planiran plasman 960.000 tona.

Planirani su uvoz i potrošnja prirodnog gasa od 175.000 hiljada Sm3.

 

akta.ba