PROBLEMI ZA ZENIČANE NE PRESTAJU: Pojedini dijelovi grada jutros ostali bez grijanja

Pojedini dijelovi grada, kao i više tačke u cijelom gradu jutros su ostali bez grijanja.

Naime, na prostoru Stare termoelektrane uslijed radova došlo je do presjecanja kablova koji napajaju pumpnu stanicu, trafostanicu i vrelovod što je prouzrokovalo da se postrojenja moraju staviti van funkcije. Na ovom lokalitetu preduzeće Prima comerc izvodi određene radove što je rezultiralo pomenutim problemom i ugrožavanjem čitavog sistema daljinskog grijanja, kazali su nam u JP Grijanje Zenica.

Kako nam je kazao Kemal Veledar, tehnički direktor ovog preduzeća u stalnom su kontaktu sa kompanijom ArcelorMittal i čeka se da njihovi radnici saniraju kvar kako bi onda radnici Grijanja mogli ući i pustiti u rad postrojenja.

JP Grijanje prije desetak dana obavijestilo je nadležnu gradsku inspekciju o izvođenju radova na lokalitetu Stare termoelektrane. Nakon izlaska inspektora na teren naloženo je obustavljanje radova na rušenju starog objekta do pribavljanja potrebnih odobrenja.

Kako nam je kazao Kasim Krehić vlasnik firme Prima comerc oni su postupili po rješenju inspekcije, ali je jutros tokom škarpiranja i čišćenja korova oko objekta došlo do presjecanja pomenutih kablova. Naš sagovornik ističe kako mu nije jasno da su kablovi toliko blizu površine, te da ih niko o tome nije obavijestio, te je nažalost došlo do oštećenja.

Svi sagovornici sa kojima smo pričali uvjereni su da će se kvar vrlo brzo sanirati. (N. Glibo)