Gradska uprava objavila pet javnih poziva za eksproprijaciju zemljišta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTONA
GRAD ZENICA
GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO

Broj predmeta:U-74/20

Zenica:16.02.2021.godine

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), Grad Zenica, koje zastupa Gradsko pravobranilaštvo objavljuje:

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina u postupku eksproprijacije

Odlukom Gradskog vijeća o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-45-986/21 od 11.01.2021.godine utvrđen je javni interes radi izgradnje vodovodne mreže za naselje Vrselje, MZ “Vrselje” ukupne dužine cca 7717,32 m.

Grad Zenica, kojeg zastupa Gradsko pravobranilaštvo pristupa realizaciji projekta izgradnje vodovodne mreže za naselje Vrselje, MZ “Vrselje” ukupne dužine cca 7717,32 m, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području Grada Zenica koji su upisani kao vlasnici nekretnina u K.O. Pojska, K.O. Stranjani, K.O. Banloz i K.O. Vranduk da se radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje vodovodne mreže za naselje Vrselje, MZ “Vrselje” ukupne dužine cca 7717,32 m, nakon objave ovog oglasa jave u prostorije Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici svakim radnim danom u periodu od 08 do 15 i 30 sati.Rok za postupanje po ovom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici kao i na kontakt tel. broj 032/447-787 ili 032/447-788, fax 032/447-789.


Broj predmeta:U-36/19

Zenica:16.02.2021.godine

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), Grad Zenica, koje zastupa Gradsko pravobranilaštvo objavljuje:

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina u postupku eksproprijacije

Odlukom Gradskog vijeća o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-45-981/21 od 11.01.2021.godine utvrđen je javni interes radi izgradnje saobraćajnice za naselje Hrustići i to na zemljištu detaljno opisanom u Elaboratu eksproprijacije šifra 4637/20 od maja 2020.godine urađenom od strane JP za prostorno planiranje i uređenje grada” Zenica” d.o.o. Zenica, koji čini sastavni dio predmetne odluke.

Grad Zenica, kojeg zastupa Gradsko pravobranilaštvo pristupa realizaciji projekta izgradnje saobraćajnice za naselje Hrustići i to na zemljištu detaljno opisanom u Elaboratu eksproprijacije šifra 4637/20 od maja 2020.godine, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području Grada Zenica koji su upisani kao vlasnici nekretnina u K.O. Klopče da se radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje saobraćajnice za naselje Hrustići i to na zemljištu detaljno opisanom u Elaboratu eksproprijacije šifra 4637/20 od maja 2020.godine, nakon objave ovog oglasa jave u prostorije Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici svakim radnim danom u periodu od 08 do 15 i 30 sati.Rok za postupanje po ovom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici kao i na kontakt tel. broj 032/447-787 ili 032/447-788, fax 032/447-789.


Broj predmeta:U-19/19

Zenica,16.02.2021.godine

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), Grad Zenica, koje zastupa Gradsko pravobranilaštvo objavljuje:

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina u postupku eksproprijacije

Odlukom Gradskog vijeća o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-45-25928/20 od 28.12.2020.godine utvrđen je javni interes za spajanje lokalne ceste za Perin Han na raskrsnicu sa kružnim tokom na M-17 s malim urbanim kružnimm tokom, na zemljištu pobliže označenom u elaboratu eksproprijacije br.12210/20 iz decembra 2020.godine

Grad Zenica, kojeg zastupa Gradsko pravobranilaštvo pristupa realizaciji projekta spajanje lokalne ceste za Perin Han na raskrsnicu sa kružnim tokom na M-17 s malim urbanim kružnimm tokom, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području Grada Zenica koji su upisani kao vlasnici nekretnina u K.O. Vraca, a kojim odgovara katastarsko stanje u K.O. Perin Han da se radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu spajanje lokalne ceste za Perin Han na raskrsnicu sa kružnim tokom na M-17 s malim urbanim kružnim tokom. Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području Grada Zenica, K.O. Vraca, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici svakim radnim danom u periodu od 08 do 15 i 30 sati.

Rok za postupanje po ovom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici kao i na kontakt tel. broj 032/447-787 ili 032/447-788, fax 032/447-789.


Broj predmeta:U-78/20

Zenica:16.02.2021.godine

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), Grad Zenica, koje zastupa Gradsko pravobranilaštvo objavljuje:

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina u postupku eksproprijacije

Odlukom Gradskog vijeća o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-45-984/21 od 11.01.2021.godine utvrđen je javni interes radi uređenja korita rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom polju do mosta u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M 17 dužine 1.900 m

Grad Zenica, kojeg zastupa Gradsko pravobranilaštvo pristupa realizaciji projekta uređenja korita rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom polju do mosta u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M 17 dužine 1.900 m, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području Grada Zenica koji su upisani kao vlasnici nekretnina u K.O. Perin Han, K.O. Klopče, K.O. Raspotočje, K.O. Janjići da se radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu uređenja korita rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom polju do mosta u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M 17 dužine 1.900 m, nakon objave ovog oglasa jave u prostorije Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici svakim radnim danom u periodu od 08 do 15 i 30 sati. Rok za postupanje po ovom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici kao i na kontakt tel. broj 032/447-787 ili 032/447-788, fax 032/447-789.


Broj predmeta:U-78/20

Zenica:16.02.2021.godine

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 70/07), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Službene novine FBiH“ broj 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98 i 48/99), Grad Zenica, koje zastupa Gradsko pravobranilaštvo objavljuje:

JAVNI OGLAS

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina u postupku eksproprijacije

Odlukom Gradskog vijeća o utvrđivanju javnog interesa broj: 01-45-984/21 od 11.01.2021.godine utvrđen je javni interes radi uređenja korita rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom polju do mosta u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M 17 dužine 1.900 m

Grad Zenica, kojeg zastupa Gradsko pravobranilaštvo pristupa realizaciji projekta uređenja korita rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom polju do mosta u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M 17 dužine 1.900 m, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području Grada Zenica koji su upisani kao vlasnici nekretnina u K.O. Perin Han, K.O. Klopče, K.O. Raspotočje, K.O. Janjići da se radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu uređenja korita rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom polju do mosta u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M 17 dužine 1.900 m, nakon objave ovog oglasa jave u prostorije Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici svakim radnim danom u periodu od 08 do 15 i 30 sati. Rok za postupanje po ovom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama Gradskog pravobranilaštva u ul. Školska broj 4. u Zenici kao i na kontakt tel. broj 032/447-787 ili 032/447-788, fax 032/447-789.