“Medica” Zenica: Protokol o saradnji u pružanju podrške i pomoći u zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici i zajednici i prevenciji nasilja

FOTO: zenicainfo.ba

U prostorijama “Medice” Zenica predstavljen je revidirani Protokol o saradnji u pružanju podrške i pomoći u zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici i zajednici i prevenciji nasilja. Novina je da će zbrinjavanje žrtava nasilja u Sigurnoj kući biti finansirano sa tri nivoa te će na taj način žrtvama nasilja biti olakšano pružanje pomoći.

“Medica” Zenica je u 2020. godini, a prateći stanje na terenu, različita iskustva iz prakse, primjere dobre prakse kao i poteškoće u radu u prethodnom periodu radila je na revidiranju Protokola i usklađivanju sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Protokol je potpisan 2013. godine.

“Olakšice koje je donio ovaj Protokol jeste prvenstveno zbrinjavanje žrtava nasilja u Sigurnu kuću što je od izuzetnog značaja za sve žrtve. S obzirom da su ranije prakse pokazale da su žrtve nasilja različitim procedurama diskriminisane u pružanju sveobuhvatne podrške, a prije svega mislim na zbrinjavanje u Sigurnu kuću. Ranije je to zavisilo od lokalnog nivoa odnosno od obezbijeđenih sredstava na lokalnom nivou za sufinansiranje njihovog zbrinjavanja tako da su zbog takve situacije žrtve nasilja iz određenih općina bile uskraćene za zbrinjavanje u Sigurnu kuću i pružanje podrške”, kazala je Lejla Heremić, diplomirana socijalna pedagogica i porodična savjetnica u Udruženju “Medica” Zenica.

Lejla Heremić

Samo u prošloj godini 1681. osobi pruženo je 6.221 različita usluga u Udruženju “Medica” Zenica. Protokol, čiji je inicijator “Medica” Zenica u saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, predstavljen je predstavnicima Centara za socijalni rad iz više općina i gradova Zeničko-dobojskog kantona, članovima Koordinacionog tijela, direktorima i osobama zaduženim za rad na predmetima nasilja i pripadnicima policije, a sve u cilju bržeg i boljeg pružanja pomoći svim žrtvama.

“Novina je da će finansiranje zbrinjavanja žrtava nasilja u Sigurnoj kući biti finasirano sa tri nivoa dok će lokalne zajednice imati obavezu da podrže ekonomsko osnaživanje odnosno različite programe ekonomskog osnaživanja žrtava nasilja što će nekako pružiti veću sigurnost žrtvama nasilja nakon izlaska iz Sigurne kuće”, kazala je Lejla Heremić.

Jedna od novina koju ovaj Protokol reguliše jeste i postupak zbrinjavanja žrtava nasilja u kriznim situacijama što uključuje i prirodne nesreće, pandemije ili druga vanredna stanja. (B. D.)