Zeničani Šejma Dulaš i Nermin Bošnjak u Sarajevu položili za majstorska zvanja ‘crni pojas’

Pomoćna trenerica Dulaš Šejma i glavni trener našeg Karate kluba “Perfekt” Zenica su učestvovali na trodnevnom, od 29-31. 01.2021. godine(petak, subota i nedjelja) zimskom karate seminaru u Sarajevu.

Karate savez Federacije BiH je bio organizator seminara koj je okupio 62 karate kluba sa prostora FBiH i sa preko 240 učesnika.
Izuzetni instruktori seminara koji su radili su:
– Mujo BEGIĆ- CRNI POJAS 5.DAN
– Krajišnik ENES-CRNI POJAS 8.DAN
– Sipović ZIJAD- CRNI POJAS 7.DAN
– Almasa ČURIĆ-CRNI POJAS 8.DAN
– Mujo GEC- CRNI POJAS 8.DAN
– Fejzić Mirsad-CRNI POJAS 9.DAN-Predsjednik KS FBIH
Predavanja su održali odlični predavači:
– mr.sci. TAJNA KLISURA (tema: Ishrana sportista)
– prof.dr. SAFET KAPO (tema: Model planiranja i programiranja uspješnosti u karateu)
– dr. REMZIJA ŠETIĆ (tema: samopouzdanje i pozitivan misaoni set)
– BABIĆ NERMIN- Svjetski karate sudija
Zadnji dan seminara u nedjelju je izvršeno licenciranje trenera i ispitivača, gdje je naš glavni trener kluba Bošnjak Nermin produžio navedene licence za 2021/2022 godinu.
I na kraju seminara, u nedjelju, 31.01.2021.godine održano je polaganje za majstorska zvanja – crne pojaseve:
– DULAŠ ŠEJMA je USPJEŠNO POLOŽILA ZA MAJSTORSKO ZVANJE CRNI POJAS 1.DAN
– BOŠNJAK NERMIN je USPJEŠNO POLOŽIO ZA MAJSTORSKO ZVANJE CRNI POJAS 5. DAN