Ministarstvo civilnih poslova BiH traži da novinari budu na listi prioriteta za vakcinaciju

FOTO: Web
“Činjenica je da je medijska profesija uvijek i u svakom vremenu najizloženija udarima društvenog trenutka pa tako su i danas izloženi udaru koronavirusa. S punim uvažavanjem njihove molbe i izraženog straha za živote novinara upućujemo vam molbu da razmotrite mogućnost njihovog uvrštavanja na prioritetnu listu za cijepljenje.

Kao što vam je poznato Ministarstvo civilnih poslova nema ingerencije da odlučuje o listi prioriteta za cijepljenje, ali s punom odgovornošću, razumijevanjem i ljudskom savješću vam dostavljamo njihov upit na razmatranje u nadi da ćete prepoznati značaj njihova priključenja na listu prioriteta”, stoji u pismu.

Ministarstvo čvrsto vjeruje da će nadležna ministarstva zdravstva imati razumijevanje za apel Društva novinara BiH i da će njihova odluka biti u prilog profesiji koja često ne zna niti za radno vrijeme, niti za privilegirane uvjete rada, niti za nerješivost bilo koje prepreke na putu izvršenja njihovog radnog zadatka.