Vakcine protiv korone kantonima će se dijeliti prema broju stanovnika, u satu će se davati 6 doza

Kantonalni zavodi za javno zdravstvo u decembru su dobili zadaću da formiraju operativne timove za provođenje vakcinacije i odrede timove za vakcinisanje u zdravstvenim ustanovama. Oni su, prema riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davora Pehara, odmah počeli praviti popise ljudi prema prirotetima koji trebaju biti vakcinisani i na temelju toga će vakcinisanje i biti organizirano.

“Prioritetne grupe su zdravstveni radnici i drugo zdravstveno osoblje, zatim štićenici socijalnih ustanova za starije osobe preko 65 godina i uposlenici tih ustanova, osobe s hroničnim bolestima i osobe koje su zaposlene u značajnim javnim službama. Primarni cilj plana je smanjiti morbiditet i mortalitet koji se može dovesti u vezu s koronavirusom te smanjiti prijenos među građanima i na taj način očuvati fuknkcionanost društva”, kazao je Pehar.

Operativni kantonalni timovi će biti sačinjeni od voditelja provedbe plana, osobe koja je zadužena za logističku superviziju i osobe za nadgledanje procesa vakcinacije na terenu. Svi zavodi su već formirali timove koji će u utorak proći detaljnu edukaciju.

“Svi kantoni će odmah dobiti broj vakcina prema broju stanovnika i prioritetnim skupinama koje je odredio Zavod za javno zdrastvo. Predložili smo da se vakcinacija odvija svakih 10 minuta kako se pacijenti ne bi susretali, to znači da se u jednom satu može obaviti 6 vakcinisanja. Timovi su dužni informirati sve ljude o sastojcima vakcine, mogućim neželjenim reakcijama i nadzirati pacijente 15 minuta nakon primanja vakcine. Preporučili smo da u staračkim domovima vakcinišu od sobe do sobe jer to omogućava da se u jednom satu vakciniše veći broj ljudi, pretpostavili smo da bi se u satu moglo vakcinisati 12 korisnika”, kazala je epidemiologinja Mia Blažević.

Plan je da se na početku prve faze vakciniše 20 posto stanovnika, a s obzirom na to da ćemo dobiti male količine vakcine, one će biti usmjerene prema zdravstvenim radnicima.

“Za sada nemamo konkretan broj zdravstvenih radnika koji su iskazali želju da se vakcinišu, u utorak ćemo dobiti spiskove za vakcinisanje, nadamo se dobrom odzivu. Kada je riječ o interesu građana, prema tri ispitivanja koja smo proveli, 50 posto građana je izrazilo volju da se vakciniše”, rekla je Blažević.

Na sastanku koji je planiran za utorak bit će dogovorene detaljnije procedure procesa vakcinacije, a istovremeno će se izvršiti edukacija timova o transportu, rukovanju, načinu izvještavanja o potrošnji i mogućim neželjnim reakcijama i drugim operacijama.

Kada je riječ o neželjenim reakcijama, Blažević kaže da se alergijske reakcije ne dešavaju isključivo na vakcinu te da su one iznimno rijetke.

 

klix.ba