JP “Tržnice” Zenica imalo nižu iskoristivost kapaciteta zbog pandemije koronavirusa

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnica Aida Halač uputila je vijećničku inicijativu da resorne službe u Gradskoj upravi zajedno sa Menadžmentom preduzeća „Tržnice“ pokušaju naći rješenje da se umanji zakupnina za deset posto i da se ljudima koji rade na pijaci na taj način olakša kako bi što lakše prevazišli ekonomsku krizu koja je zadesila mnoge tokom pandemije koronavirusa.

“Nadam se da ćemo svi zajedno pronaći način da pomognemo ovim ljudima jer su zbog higijensko-epidemioloških mjera bili primorani da prestanu raditi na početku pandemije, a ni sada im situacija nije dobra”, dodala je vijećnica Halač.

Aida Halač

Dvije stvari su obilježile poslovanje Javnog preduzeća „Tržnice“ u 2020. godini, priča nam na početku Selma Vidimlić, direktorica ovog preduzeća.

“Imali smo nižu iskoristivost naših kapaciteta. Od 102 prodajna boksa, prvi put ove godine tokom ljeta imali smo desetak praznih boksova i to najbolje govori o tome koliko je zapravo pandemija uticala na potražnju na pijaci. Imali smo i nekoliko puta zabranu obavljanja djelatnosti i to su prihodi koje mi više nikada nismo mogli nadoknaditi. Trgovcima koji nisu radili zbog zabrane nismo naplaćivali naše usluge od polovine marta, april a ugostitelji su bili oslobođeni plaćanja do kraja maja”, kaže direktorica Vidimlić te dodala kako oni znaju u kakvoj su situaciji zakupci pa su tokom posljednja četiri mjeseca dodatno umanjili svoje cijene za deset posto i sav taj teret podnijelo je uglavnom preduzeće uz pomoć Gradske uprave. “Dakle, pokazali smo tokom ranijeg perioda jednu socijalnu osjetljivost prema svima koji sa nama rade i svako dalje umanjenje cijena dovelo bi tržnicu u finansijski nezavidnu poziciju”, dodala je Selma Vidimlić, direktorica JP „Tržnice“.

Selma Vidimlić

102 su prodajna boksa na raspolaganju zakupcima, a trenutno ih je 15 slobodnih dok je na platou gradske pijace postavljeno 200 prodajnih tezgi a od toga ih je samo 40-tak zauzeto.

“I ranijih godina tokom zimskog perioda situacija je bila slična ali ipak, kada poredimo sa ranijim godinama vidi se da zakupci znatno manje koriste naše usluge”, dodala je direkltorica. (B. D.)