Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – Decembar 2020. godine

U mjesecu decembru 2020. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

–        Matična knjiga rođenih        120

–        Matična knjiga vjenčanih      65

–        Matična knjiga umrlih           183

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

 

Služba za opću upravu