Upozorenje Službe civilne zaštite Grada Zenica zbog prognoziranih obilnih padavina

Na osnovu odredbi utvrđenih članom 5. tačka (1) i (2); članom 6., članom 7. stav (1), članom 29. tačka (1), a u vezi sa članom 175. stav (1) i (3), te članom 176. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj: 39/03, 22/06 i 43/10), te u skladu i sa članom 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na podrućju Grada Zenica («Službene novine općine Zenica», broj: 3/18) Služba civilne zaštite Grada Zenica, a na osnovu dobijene Informacije od ”Agencije za vodno područje rijeke Save”, želi da ukaže na potencijalnu opasnost, uz uvažavanje prognoze vremena za naredne dane, prema kojoj se očekuje dosta nestabilno vrijeme koje će obilovati kišnim padavinama, usljed čega bi moglo doći do eventualnih ozbiljnih i neželjenih posljedica po građanstvo i materijalna dobra, između ostalog, i na području Grada Zenica.

U vezi sa naprijed navedenim upozoravaju se svi, a naročito građanstvo na lokalitetima gdje su i tokom proteklog perioda evidentirane velike materijalne štete (posebno uz sve riječne tokove), da su u obavezi u skladu sa svojim mogućnostima, učiniti sve kako bi se umanjile, te eventualno tako spriječile veće neželjene posljedice, a što bi podrazumijevalo prevashodno izmještanje svih vrijednijih stvari iz podrumskih i prizemnih prostorija, organizovanje dežurstava i praćenje stanja, a kako bi se po ukazanoj potrebi mogle poduzeti sve neophodne mjere u cilju zaštite života i materijalnih dobara na području Grada Zenica.