Setovi za šah na tri gradske lokacije

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica je na prijedlog građana pokrenula projekt nabavke i postavljanja urbanog mobilijara, konkretno setova opreme za igranje šaha.  

“Projekt ukupne cijene oko 15.000 KM podrazumijevao je nabavku sedam setova za šah na tri gradske lokacije, na Kamberovića polju, neposredno uz terene za šah za velikim figurama, Obalnom bulevaru, te u Babinoj rijeci”, ukazuje Jakuta Imširović, stručna saradnica u resornog gradskoj službi.

Set se sastoji od stola sa pločom za igranje šaha i dvije klupe za sjedenje i izrađen je od livenog betona i bijelog i crnog granit kulira. Urbani mobilijar je napravljen kao otporan na atmosferske uticaje, koroziju, štetočine i ostale štetne uticaje.   

Nakon provedene procedure javne nabavke, odabrani isporučilac opreme je firma „Glovis“ d.o.o. Zenica.

Realizacija ovog projekta ima za cilj poboljšanje kvaliteta života građana, posebno treće životne dobi, uz motiviranje za boravak u prirodi, pri čemu je planirana i mogućnost postavljanja dodatnih setova opreme za igranje šaha na drugim lokacijama. (Š. B.)