Freelanceri iz FBiH u 2020. godini uplatili više od 1.840.000 KM poreza

Kako su naveli iz Porezne uprave, podneseno je 3.908 prijava AMS-1035 (Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva) od 741 poreznog obveznika, na osnovu čega je i prikupljan porez.

“Prikupljeno je ukupno 1.840.933,44 KM poreza na dohodak, dok su za iznos od 13.364,71 KM poreza na dohodak nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH – porezne ispostave izdale nalog za plaćanje”, rekli su iz Porezne uprave.

Iako je pandemija koronavirusa znatno poremetila tržište, pa samim tim i freelancere koji su iskazali i svoje nezadovoljstvo “korona zakonom” Federacije Bosne i Hercegovine, iz Porezne uprave ističu da, kada su u pitanju freelanceri, nisu dogovarani sporazumi o odgođenom plaćanju.

“Porezna uprava Federacije BiH nije ‘dogovarala’ bilo kakvo odgađanje naplate poreznih obaveza poreznih obveznika koji ostvaruju prihode iz inostranstva – freelancera, niti su s navedenim poreznim obveznicima zaključivani sporazumi o odgođenom plaćanju”, rekli su.

“Porezna uprava Federacije BiH u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi i Zakonom o porezu na dohodak poduzima mjere i radnje u cilju naplate dužnih poreznih obaveza za period od 2015. godine u skladu s prikupljenim podacima od banaka. Nadležne porezne ispostave su upućivale upite bankama o prometima na računima koja fizičke osobe – rezidenti ostvaruju iz inostranstva. Veliki broj freelancera je u navedenom periodu podnio AMS-1035 obrasce i GPD prijave retroaktivno te izvršio plaćanje obaveza. U pojedinačnim slučajevima gdje porezni obveznici nisu izvršili plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda pokretani su postupci prinudne naplate”, naveli su iz Porezne uprave.

Također, kod nekih osoba gdje je prijavljen veći iznos prihoda, vršen je inspekcijski nadzor.

“Naglašavamo da je u slučajeva kada se radilo o većim prihodima, kod navedenih poreznih obveznika vršen inspekcijski nadzor i proveden je upravni postupak kao i u svim drugim inspekcijskim nadzorima. Ukoliko obveznik ne plati utvrđene obaveze nakon provedenog upravnog postupka, podnose se izvještaji prema nadležnim tužilaštvima. U periodu nakon toga porezni obveznici freelanceri su uglavnom dobrovoljno podnosili porezne prijave”, rekli su.

Kada je riječ o proceduri, ukoliko osobe koje se bave freelance aktivnostima ne izvrše svoje porezne obaveze, iz Porezne uprave su naglasili kako se u tom slučaju pokreće postupak prinudne naplate.

“U slučaju neprijavljivanja prihoda Porezna uprava Federacije BiH upućuje poziv poreznom obvezniku da prijavi ostvareni prihod, a ukoliko porezni obveznici ne postupe po obavijesti, porezna ispostava podnosi obrazac AMS-1035 u ime poreznog obveznika. Ako obveznik ne plati obaveze po prijavi, nadležne porezne ispostave izdaju nalog za plaćanje. Za neplaćene obaveze po nalogu za plaćanje u zakonskom roku, Porezna uprava Federacije BiH pokreće postupak prinudne naplate”, zaključili su za Klix.ba iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

 

klix.ba