Postavljanje urbanog mobilijara – setovi za igranje šaha

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica je na prijedlog građana pokrenula projekat nabavke i postavljanja urbanog mobilijara – setova opreme za igranje šaha.  Nakon provedene procedure javne nabavke, odabrani isporučioc opreme, firma „Glovis“ d.o.o. Zenica, započela je sa pripremnim radovima.

Projekat ukupne cijene 15.736,50 KM podrazumijeva nabavku 7 setova za šah. Set se sastoji od stola sa pločom za igranje šaha i dvije klupe za sjedenje i izrađen je od livenog betona i bijelog i crnog granit kulira. Urbani mobilijar je napravljen kao otporan na atmosferilije, koroziju, štetočine i ostale štetne uticaje.

Lokacije na kojim će biti postavljeni setovi su lijeva obala rijeke Bosne, Babina rijeka i lokalitet neposredno uz terene za šah za velikim figurama.

Realizacija ovog projekta će poboljšati kvalitet života građana, posebno treće životne dobi, uz motiviranje za boravak u prirodi.