Otežano poslovanje privatnih vrtića zbog pandemije Covid 19

Pandemija koronavirusa donijela je velike teškoće u poslovanju privatnih obdaništa na području Grada Zenica, izjavila je u razgovoru za RTV Zenica Emina Talić-Hakanović, osnivač i vlasnica privatne predškolske ustanove i ustanove za boravak djece školskog uzrasta „Abakus“, osnovane 2008. godine.

“Ova, 2020. godina trebala je biti možda najuspješnija, jer smo na početku školske godine upisali rekordan broj polaznika, ali je onda nastupila pandemija i zatvaranje vrtića na 65 dana”, podsjeća Talić-Hakanović.

Nastupile su velike negativne posljedice na poslovanje ustanove, a i prilikom ponovnog otvaranja bila su ograničenja u pogledu broja djece što je sve uticalo na ukupan budžet.

Ustanova je, uprkos svim problemima zadržala sve uposlene, nije bilo otpuštanja, kaže naša sagovornica izrazivši zahvalnost roditeljima djece, koji su dobrovoljnim učešćem pomogli opstanak ustanove.

Privatni vrtići su iskoristili pravo prijave na javne pozive za poticaje po osnovu otežanog poslovanja u doba koronavirusa i korisnici su sredstava refundacije plata i subvencija za doprinose za mjesece kada je bila zabranjena djelatnost.

Putem Udruženja privatnih predškolskih ustanova ZDK, prema Gradskom vijeću Zenice je upućena inicijativa za sufinansiranje privatnih predškolskih ustanova iz Budžeta Grada, po uzoru na brojne gradove u BiH i zemljama okruženja.

Desetak privatnih vrtića u Zenici ima oko 1.000 korisnika i 150 zaposlenih. (Š. B.)