Godišnji prihod 88% preduzeća u BiH manji od 4 miliona KM

Razvrstavajući preduzeća prema poslovnim prihodima, 6,5 odsto ostvaruje prihode od četiri do 20 miliona KM na godišnjem nivou, a samo 1,8 odsto firmi ima prihode 20 i više miliona KM, dok za 3,7 odsto aktivnih preduzeća podatak o prihodu nije raspoloživ.

Od ukupnog broja, najveći broj preduzeća, njih 69,8 odsto raspoređeno je u šest oblasti djelatnosti – 29,2 odsto u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala, 14,3 odsto u prerađivačkoj industriji, 9,5 odsto u stručnoj, naučnoj i tehničkoj djelatnosti, 6,4 odsto u građevinarstvu, šest odsto u prevozu i skladištenju, a 4,4 odsto u obrazovanju.

Kada je riječ o broju zaposlenih u firmama, 72,8 odsto su mikro preduzeća koja zapošljavaju do devet radnika, mala preduzeća koja zapošljavaju od 10 do 49 lica u ukupnom broju učestvuju sa 19,7 odsto, srednja preduzeća koja imaju između 50 i 249 zaposlenih učestvuju sa 6,4 odsto, dok je udio velikih preduzeća koja zapošljavaju 250 i više lica samo 1,1 odsto.

Osim preduzeća, u BiH je na kraju godine bilo i 56.587 aktivnih preduzetnika.

Najveći broj preduzetnika, njih 76,6 odsto raspoređeno je u pet djelatnosti – 27,9 odsto u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala, 18,4 odsto u pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, te hotelijerstvu i ugostiteljstvu, 11,8 odsto u prerađivačkoj industriji, 9,8 odsto u ostaloj uslužnoj djelatnosti, a 8,7 odsto u prevozu i skladištenju.

 

akta.ba