Na kraju novembra u Zenici 18.615 nezaposlenih osoba

FOTO: Zenicainfo.ba

“Sa posljednjim danom novembra, prema evidenciji zeničkog Biroa rada na prostoru Grada Zenice bilo je 18.615 nezaposlenih osoba i taj broj u poređenju sa mjesecom ranije neznatno je manji, tačnije manji je za 28 osoba”, navodi Saudin Burić, šef  Biroa rada u Zenici.

U strukturi nezaposlenih prema stručnoj spremi najviše je bilo nezaposlenih kvalifikovanih osoba, njih 35,94 %, potom sa nižom stručnom spremom, te polukvalifikovanih i bez kvalifikacije 30,06 %, dok je među nezaposlenima najmanje bilo onih sa visokom i višom stručnom spremom, njih 7,52 %.

“Stanje broja nezaposlenih tokom novombra ove godine zapravo se stabilizuje i u blagom je, ali stalnom padu i to još od jula mjeseca, kada je na evideniciji bilo 19.256 osoba”, ističe šef Biroa rada Grada Zenice, napominjući i da je  smanjenjem privredne aktivnosti u ovom periodu, smanjen i broj zahtjeva poslodavaca za posredovanjem u zapošljavanju, odnosno za potrebom odgovarajućih kandidata. (V. J.)