U toku sanacija udarnih rupa na gradskim saobraćajnicama

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica informisala je da su u toku radovi na rekonstrukciji i sanaciji udarnih rupa na cestovnoj i pratećoj infrastrukturi na području Zenice.

Riječ je o radovima koji se izvode prema nalogu navedene Službe, a koji po Ugovoru o održavanju javnih saobraćajnih površina na području Grada Zenica izvodi preduzeće „Komgrad-Ze“ d.o.o. Zenica.

Realiziranjem ovih aktivnosti, odnosno sanacijom najkritičnijih udarnih rupa, na čemu Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica insistira od septembra, doprinijet će se boljim uslovima saobraćaja, kao i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.