Indirektni porezi se neće plaćati pri uvozu lijekova i vakcina tokom pandemije

FOTO: Web
Odlukom se propisuje oslobađanje od plaćanja carina, PDV-a i drugih indirektnih poreza na uvoz vakcina, lijekova, medicinskih sredstava i drugih medicinskih protivmjera, koje se nabavljaju putem Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za BiH, Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), zaključenog 18. septembra 2020. godine i drugih ugovora na bazi kojih BiH nabavlja medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja koronavirusa za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Odlukom su propisane procedure i potrebni uslovi za uvoz medicinskih protivmjera.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je 15. septembra 2020. godine zaključilo sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcinama protiv bolesti COVID-19.