Izrađena investiciono-tehnička dokumentacija za gradske bazene u Crkvicama

Javno preduzeće za prostorno uređenje Grada Zenica izradilo je investiciono-tehničku dokumentaciju u cilju osavremenjavanja postojećeg kompleksa otvorenih gradskih bazena u Crkvicama i njihovog ponovnog korištenja u rekreacione zabavne svrhe.

“Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i sanaciju je završena a u toku je i međunarodni konkurs kojim je predviđena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i kompleks zatvorenog bazena na području naselja Crkvice”, kazao je za naš program Amel Selimović, pomoćnik direktora za tehničke poslove u Javnom preduzeću za prostorno uređenje.

Kada će početi radovi na ovom projektu za sada je teško govoriti, kaže Selimović, jer nakon konkursa slijede izrade glavnog projekta i prikupljanje potrebnih saglasnosti.

“Zenica bi dobila jedan savremeni kompleks otvorenih, ali i zatvorenih bazena kako i dolikuje ovom gradu. Realno je očekivati početak radova naredne ili tek 2022. godine”, dodao je Selimović. (B. D.)