Savez udruženja penzionera Federacije BiH traži izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

FOTO: Zenicainfo.ba

Savez udruženja penzionera Federacije BiH traži izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, posebno člana 80.,  koji govori o vanrednom usklađivanju penzija, a o njihovim razlozima zbog kojih smatraju da su ove izmjene potrebne, govorimo u narednom prilogu:

Prema Zakonu o penzijsko invalidskom osiguranju redovno usklađivanje penzija u Federaciji BiH predviđeno je svake godine 15. aprila, a da ono ne bi proizvelo negativan efekat iduće godine po penzionere, nužno je izmjeniti Zakon o PIO-u, pojašnjavaju u Savezu penzionera Federacije BiH.

“Ovo usklađivanje penzija vrši se  shodno rastu BDP-a i troškova života, a svi smo svjesni da ekonomija nažalost opada od početka pandemije koronavirusa, tako da je za očekivati da će BDP biti u minusu, a uprkos rastu troškova života, iduće godine redovno usklađivanje penzija bilo bi onda dovedeno u pitanje”, navodi Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

“Iako imamo garancije i od Vlade Federacije i od federalnog Zavoda PIO /MIO da ne može ni u kom slučaju doći do umanjenja penzija, mi želimo da se obezbijedimo i iz tog razloga tražimo izmjene člana 80. Zakona o PIO-u”, pojašnjava Trakić, ističući da su svoj zahtjev za ove izmjene podnijeli Federalnom  ministarstvu rada i socijalne politike, kao i Federalnom zavodu PIO, ali da sada traže i njihovo razmatranje i na Parlamentu Federacije BiH i to po hitnom postupku.