Zbog izvođenja radova do 14. novembra obustavljen saobraćaj na Bulevaru

FOTO: avaz.ba

Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da je planirana izmjena režima saobraćaja u ulici Bulevar Kulina bana (raskrsnica sa ulicom Bulevar Kralja Tvrtka I), zbog izvođenja radova na izgradnji kišnog preljeva KP4 na lijevoobalnom kolektoru, u periodu od 31.10.2020. godine do 14.11.2020. godine.

Za vrijeme potpune obustave saobraćaja na lokaciji na kojoj se izvode radovi, motorna vozila će se preusmjeravati na sljedeći način:

a)   Ulica Bulaver Kralja Tvrtka I – ulica Abdulaziza Aska Borića – ulica Fra Grge Martića – ulica Bulevar Kulina bana,

b)   Ulica Bulaver Kralja Tvrtka I – ulica Abdulaziza Aska Borića – Kružni tok „Ekspres“ – Kružni tok „Central“- ulica Školska – Kružni tok „Metalurg“.

U periodu od 31.10.2020. godine do 14.11.2020. godine, na predmetnoj lokaciji će se izvšiti potpuni prekid pješačkog i biciklističkog saobraćaja na dijelu desne pješačko – biciklističke staze gledano u smjeru naselja Blatuša, u dužini od cca 50 metara (između dva pješačko – biciklistička prelaza).