OHR o mandatima izabranih zvaničnika

Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine je na znanje dostavljen pisani odgovor Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, Valentina Inzka upućen na dopis Saveza općina i gradova Federacije BiH a koji se odnosi na istek četverogodišnjeg mandata općinskih i gradskih vijećnika u Federaciji BiH, kao i načelnika i gradonačelnika u Federaciji BiH, izabranih na Lokalnim izborima 2016. godine.

Pored ostalog u pismu se navodi da „OHR već dugo zastupa stav da bi u situacijama poput ove, a u nedostatku izričitih odredbi kojima se drugačije navodi, princip trebao biti da vlasti, i to barem one koje obnašaju izvršne funkcije, nastavljaju sa obnašanjem dužnosti i nakon isteka svog mandata sve do trenutka njihove zamjene na položajima. To je posebno važno u svjetlu važnih ustavnih i zakonskih nadležnosti koje su povjerene načelnicima i gradonačelnicima u Federaciji BiH, a koje se moraju izvršavati u interesu jedinica lokalne samouprave i njihovih građana.

Ni Ustav Federacije BiH, niti sami zakoni u Federaciji BiH ne reguliraju izričito prava i dužnosti neposredno izabranih načelnika i gradonačelnika u Federaciji BiH u periodu od dana isteka njihovog četverogodišnjeg mandata do dana kada novoizabrani zvaničnici preuzimaju svoje dužnosti.

“Načelo kontinuiteta obnašanja javne funkcije koje se primjenjuje u ovom slučaju proizlazi iz činjenice da funkcioniranje izvršne vlasti i vršenje njenih funkcija u jedinicama lokalne samouprave moraju biti neprestano osigurani. Podrazumijeva se da bi se takva vlast trebala koristiti odmjereno i obuhvatati samo ona pitanja koja su nužna za svakodnevno funkcioniranje općinske/gradske uprave ili za akta bez kojih bi općina/grad bila suočena sa štetnim posljedicama“, navodi se u odgovoru OHR-a upućenom CIK BiH. (Š. Babić)