Ispitivanje organskog zagađenja kontakt površina u školama

Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, u skladu sa Akcionim planom za smanjenje rizika za obolijevanje i povećanje biosigurnosti u kontekstu COVID-19,  provodit će ispitivanje organskog zagađenja kontakt-površina u svim osnovnim i srednjim školama ZDK.

Ispitivanje sanitacije, odnosno čistoće površina i predmeta u školama na prostoru ZDK realizovat će se tokom prvog polugodišta tekuće školske godine, a ispitivat će se kontaktne površine i predmeti, koji su često u upotrebi, kao što su površine školske klupe, šteka na vratima, rukohvata na školskim stepenicama i holovima, ručki na česmama u toaletima, učionicama i svlačionicama, kao i na sportskim rekvizitima, loptama, ali i kuhinjske površine u školama, u kojima školske kuhinje trenutno rade.

Ispitivanja sanitacije vršit će se uzimanjem brisa sa površina i predmeta, a upotrebom posebnog aparata za brzu analizu uzetog brisa, u roku od 20 sekundi vršit će se očitavanje količine organskog zagađenja površine i predmeta.

“Cilj ovih analiza je na licu mjesta ukazati na svakodnevne propuste tokom mehaničkog čišćenja, te savjetovati osoblje na održavanju objekata, kao i menadžment školskih ustanova o značaju mehaničkog čišćenja u kontekstu COVID-19, jer je mehaničko čišćenje važna priprema za dezinfekciju, koja ne može biti efikasna bez njega”, navodi doc. dr. Nino Hasanica, načelnik Službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnst hrane, napominjući da će tokom posjeta školama dati im i već pripremljene upute kao dalje smjernice.

Organsko zagađenje se na predmete i površine prenosi sa ruku i iz disajnog sistema kihanjem, kašljanjem i običnim govorom, a služi kao hranjiva podloga svim vrstama mikroorganizama, a ako smanjimo količinu organskog zagađenja na površinama i predmetima mehaničkim čišćenjem, smanjujemo i vjerovatnoću da će se na površinama i predmetima naći mikroorganizmi, pa i SARS-CoV-2, virus koji izaziva oboljenje COVID-19, ističu u Službi za školsku higijenu. (V. J.)