Počela rekonstrukcija društvenog doma u Mjesnoj zajednici Gladovići

U Mjesnoj zajednici Gladovići počela je rekonstrukcija društvenog doma.

Radovi se izvode u sklopu Sporazuma o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja prilikom provođenja aktivnosti na izgradnji autoputa na Koridoru Vc, poddionica Vranduk – Ponirak.

Planirano je renoviranje objekta društvenog doma dimenzija 8 x 8 metara.

Radovi podrazumijevaju pokrivanje objekta, zamjenu stolarije te farbanje objekta.

Također, predviđena je sanacija sanitarnog čvora.

Izvođač radova je EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo.

Osim renoviranja društvenog doma, u MZ Gladovići je u sklopu realizacije sporazuma o prijateljskom okruženju planirana izgradnja dječijeg igrališta, betoniranje dijela seoskog puta iznad mjesne džamije, uređenje lokalnih potoka i izvorišta u zoni Odlagališta viška materijala Gladovići te asfaltiranje glavnog puta kroz selo Gladovići u dužini od 450 metara.

Sporazum o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja prilikom provođenja aktivnosti na izgradnji autoputa na Koridoru Vc, dionice Poprikuše –  Zenica sjever/Donja Gračanica, poddinica Vranduk – Ponirak i poddionica Ponirak – Vraca zaključen je između Grada Zenica i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar te konzorcija AZVIRT LLC i Hering d.d., i kompanije EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo.

Sporazum je zaključen u cilju stvaranja pozitivne atmosfere između izvođača radova i građana Zenice koji žive u lokalnim zajednicama koje okružuju područje na kojem se izvode radovi na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, a podrazumijeva izgradnju ili rekonstrukciju lokalne komunalne infrastrukture koja će biti ugrožena ili će pretrpjeti određena oštećenja tokom izvođenja radova.