Iz BiH protjerano 29 stranih državljana

Navedene osobe pod nadzorom su u Imigracionom centru ili im je ograničeno kretanje na određeno mjesto, do udaljenja s teritorije Bosne i Hercegovine.

U okviru dobrovoljnog povratka koji realizuje Služba, u istom periodu, u države porijekla vraćeno je pet stranih državljana, od koji tri državljana Turske i dva državljana Albanije.

Stranim državljanima su prethodno izrečene mjere protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH te su do udaljenja s teritorije Bosne i Hercegovine boravili pod nadzorom u Imigracionom centru.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka 2020. godine bilo je 13.813 migranta, od kojih je 13.035 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil. U posljednjih sedam dana predmetom rada je bio 381 migrant, od kojih je 348 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil. U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.005 migranata, navode iz Službe za poslove sa strancima.