Završena prva faza izgradnje vodovodnog sistema Vražale

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica je završilo radove na prvoj fazi izgradnje vodovodnog sistema Vražale.

Radovi obuhvataju izgradnju 200 metara vodovodne linije DN 90 i tri vodomjerna okna na dijelu trase na kojoj je Grad Zenica planirao asfaltiranje saobraćajnice, te je na taj način JP “ViK” d.o.o. Zenica izvršilo polaganje cjevovoda prije asfaltiranja. Nakon završetka prve faze u narednom periodu će biti izgrađeno još cca 1000 metara vodovodne linije, te pumpna stanica sa pratećom opremom.

Radove na izgradnji cjevovoda vlastitom mehanizacijom i radnom snagom izvodi Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.

Kada se izgradi kompletna vodovodna linija i pumpna stanica stvorit će se uslovi za proširenje distributivne gradske mreže na naselje Vražale i njihovo priključenje na gradski sistem vodosnabdijevanja. Na taj način će konačno biti kvalitetno riješeno pitanje snabdijevanja pitkom vodom oko 70 domaćinstava koja trenutno koriste vodu iz lokalnog vodovoda upitnog kvaliteta i nedovoljnog kapaciteta.