Apel bh. vlastima da spase 5.000 radnih mjesta u sektoru peradarstva

FOTO: Akta.ba

Nakon održavanja sjednice i razmatranja stanja u sektoru peradarstva, Koordinacioni odbor peradara/živinara BiH, uputio je danas apel relevantnim državnim i entitetskim institucijama da podrže domaću proizvodnju i time spase najmanje 5.000 radnih mjesta.

Naime, unatoč ranije iznesenim zahtjevima za pomoć i poduzimanje konkretnih mjera, vlasti u BiH nisu smanjile namete na proizvodnju mesa peradi i jaja, niti pružile dodatnu stimulaciju za proizvodnju i zaštitu radnih mjesta. Sa druge strane, troškovi proizvodnje su porasli uslijed povećanja cijene stočne hrane i većih troškova transporta iste izazvanih promjenom uzvozno-izvoznih ruta usljed izbijanja COVID-19 pandemije. Pored ovoga, prodajne cijene mesa peradi i jaja su najniže do sada i cijelom sektoru prijeti nesolventnost i poslovanje sa gubicima.

Da bi sektor održao proizvodnju i broj zaposlenih na istom nivou (u sektoru trenutno radi 20.000 ljudi) od vlasti se očekuje pomoć u povećanju izvoza u EU, uključujući početak izvoza konzumnih jaja, te pružanje finansijske podrške i poticaja za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta.

“Cijene proizvoda su najmanje u historiji ove proizvodnje u BiH i ispod su troškova koštanja proizvodnje. Unatoč tome, potrošnja i dalje opasno opada”, rekao je Edin Jabandžić, predsjedavajući Koordinacionog odbora peradra/živinara BiH.

“Naši prijedlozi za poboljšanje stanja nisu implementirani. Nismo dobili podršku u ugovaranju novih izvoznih poslova, nije došlo do povećanja podsticaja za proizvodnju, očuvanje plata i radnih mjesta, niti su smanjena davanja državi. Kao rezultat trenutnog stanja, bez posla bi moglo ostati 5.000 radnika. Očekujemo pomoć države, kako je urađeno sa crvenim mesom, jer bez pomoći države ne možemo biti konkurentni na stranim tržištima”, dodao je.

Govoreći o proizvodnji jaja, kopredsjedavajući Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH, Predrag Miličić, istakao je da je stanje isto kao i sa proizvodnjom mesa peradi, te je naglasio da je nophodno pokretanje aktivnosti na dobijanju odobrenja za izvoz konzumnih i rasplodnih jaja na tržište EU gdje se trenutno mogu izvesti samo jaja za preradu.

“Ne tražimo zabranu uvoza konzumnih jaja jer u postojećoj situaciji jednostavno niko nema interesa da dođe na BiH tržište. Sa druge strane, nama je jako bitno da izađemo na EU tržište sa punim asortimanom naših proizvoda i time omogućimo njihov plasman. Domaće tržište sada jednostavno nije dovoljno veliko za nas”, rekao je.

Bh. peradari godišnje proizvedu 540 miliona jaja, 65.000 tona pilećeg mesa, 40 miliona brojlera i 400.000 kljunova roditeljskih jata. U sektoru je trenutno zaposleno 20.000 radnika, produktivnost je na nivou zemalja EU, a proizvodnja je kontrolisana u svim fazama i kvalitet proizvoda je zagarantovan. Proizvodnja pokriva većinu potreba domaćeg tržišta dok se skoro 20 odsto proizvoda izvozi.

U apelu vlastima Koordinacioni odbor je naglasio da je za očuvanje trenutnog nivoa proizvodnje i radnih mjesta neophodna hitna reakcija nadležnih institucija, a bh. javnost još jednom poziva da kupuje domaće.

 

akta.ba