“Željezara” Zenica u stečaju od Vlade FBiH traži izmirenje duga od 50 miliona KM

Pripremno ročište pred Općinskim sudom u Sarajevu, po tužbi Željezare Zenica u stečaju, protiv Vlade Federacije BiH, odgođeno je za 23. novembar, potvrdio je danas u izjavi za RTV Zenica, advokat Kočiz Arnaut.

Željezara Zenica sudskim putem od Vlade Federacije BiH traži izmirenje duga od oko 50 miliona konvertibilnih maraka, koji se vodi u bilansu stanja.

Vlada FBiH je 2008. godine zaključkom, prilikom formiranja preduzeće BH Steel d. o. o. Zenica, udruživanjem tadašnje Željezare i Kuvajtske investicione agencije -KIA, odredila da se temeljni kapital firme umanji za 29 miliona dolara na ime duga koji je BiH imala prema državi Kuvajt.

Kočiz Arnaut

Advokat Arnaut podsjeća, da su u proteklim godinama bivši i sadašnji federalni premijer, Nermin Nikšić i Fadil Novalić, obećavali rješavanje ovog pitanja, ali nikada nije došlo do realizacije.

Stečajni upravnik Željezare, Mirza Jarić kaže da, prema najavi federalnog pravobranioca, ostaje opcija vandudske nagodbe, ali je na potezu federalna vlada.

„Sud je ostavio zainteresovanim stranama 3 mjeseca roka za nagodbu, a ako do toga ne dođe nastavlja se redovni sudski postupak“, ističe Jarić.

Mirza Jarić

Prema njegovim riječima, u slučaju pozitivnog ishoda po tužbi Željezare, stvaraju se pretpostavke za okončanje stečaja i reaktiviranje ovog privrednog subjekta, koji bi bio u prilici izmiriti svoje dugovanja po više osnova.(Šerif B.)